Vogels

Vogels.

Ook van vogels kunt u hinder ondervinden.
Hier onderscheiden we o.a. de duif, de spreeuw en de kraaiachtigen.
Overal in dorpen en steden kun je ze tegenkomen. De duif zorgt vooral voor
overlast doordat deze de omgeving bevuilen. Ook zorgt hij voor stank en
geluidsoverlast, nesten kunnen verstoppingen veroorzaken. Duiven kunnen
daarnaast ook ziektes overbrengen.

De spreeuw zoekt vaak met honderden tegelijk een plek om te slapen en bevuilt daar de
boel, ook geven ze geluidshinder. De spreeuw brengt voornamelijk veel schade toe aan
kersenboomgaarden, ze pikken vruchten aan die niet meer geschikt zijn voor consumptie.

Kraaiachtigen, waaronder kauwen, kunnen grasvelden vernielen als ze op zoek
zijn naar insectenlarven. Kauwen maken graag nesten in schoorstenen die ze
dichtstoppen met takjes en ander nestmateriaal, wat schoorsteenbrand kan veroorzaken.

Samen met u kan Tamboer Plaagdierbeheersing vogelwerende maatregelen treffen.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Call Now Button